В. С. Шибіко

В. С. Шибіко, М. Я. Островерхов

Електропривод з синхронним двигуном із постійними магнітами у ковзному режимі

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 67–68.

В роботі проведено синтез регуляторів для підвищення якості керування швидкістю електропривода з синхронним двигуном з постійними магнітами в умовах обмеження керуючої дії шляхом розробки закону керування на основі концепції зворотних задач динаміки, що забезпечує ковзний режим роботи.