В. В. Ченчевой

УДК 517.982.43:621.3.011.72.001.12
С. 82-93
Мова Рос.
Бібл. 23 назв.

НЕЛІНІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ З РЯДАМИ ФУР’Є В ЗАСТОСУВАННІ ДО ЗАДАЧ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Д. Й. Родькін, В. В. Ченчевой, О. Б. Кобильська
Останніми роками розвивається математичний апарат дослідження
енергетичних режимів електричних ланцюгів, аналізу процесів перетворення енергії в нелінійностях, ідентифікації параметрів електрообладнання з використанням теорії миттєвої потужності, в основу якого покладено методи перетворення сигналів, які подаються у формі апроксимаційних залежностей, зокрема рядів Фур’є. Зазвичай аналізуються процеси, під час опису яких використовуються нелінійні операції з рядами Фур’є – їх множення, ділення, піднесення до степеня та ін. Складність цих операцій практично виключає отримання аналітичних виразів для опису остаточних залежностей. При здійсненні цих математичних дій, як правило, використовується операція згортки, що знайшла широке застосування при роботі із сигналами в радіотехніці. Згадані операції доступні для дослідника у формі відомих прикладних математичних програм. В електротехнічних задачах зазначеного вище характеру можливе використання рішень, одержуваних без повновагового використання обчислювальних засобів. При цьому вирішується попутно й інша задача – вивчення механізму згортки та отримання проміжних результатів як вихідного матеріалу для визначення конкретних даних аналізованих процесів. У роботі акцентується увага на питаннях отримання результатів із використанням рядів з кінцевим числом вхідних у них членів.
Ключові слова: ряди Фур’є, множення рядів, миттєва потужність електричних сигналів, ідентифікація параметрів нелінійностей.

УДК 621.318.03

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПУСКОВОГО РЕЖИМА ЗАРЕЗОНАНСНЫХ ВИБРАЦИОННЫХ МАШИН

В. Ю. Ноженко, В. В. Ченчевой, Д. И. Родькин

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: viktoriya_nozhenko@mail.ru

Широко применяемые вибрационные машины с дебалансными вибровозбудителями, работающие в зарезонансном режиме, характеризуются резким возрастанием амплитуды колебаний рабочего органа во время прохождения резонансной зоны, что в некоторых случаях может привести к затяжному пуску и, соответственно, к возрастанию потребляемой мощности приводных двигателей вибромашины. В процессе эксплуатации вибромашин возможны изменения основных их параметров, что влечет за собой изменение условий пуска. С помощью математической модели вибросистемы и с использованием метода планирования эксперимента проведены исследования выявления влияния параметров вибромашины на энергетические показатели электропривода в процессе пуска и прохождения резонансной зоны.

Ключевые слова: параметры вибрационной машины, резонансная зона, регрессионный анализ.

В. Ю. Ноженко, В. В. Ченчевой

Влияние параметров вибрационной системы на режимы приводных асинхронных двигателей

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 39–41.

Проведено исследование влияния частоты собственных колебаний вибрационной площадки с дебалансными вибровозбудителями на пуск приводных двигателей.

В. Ю. Ноженко, В. В. Ченчевой

Влияние параметров вибрационной системы на режимы приводных асинхронных двигателей

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 39–41.

Проведено исследование влияния частоты собственных колебаний вибрационной площадки с дебалансными вибровозбудителями на пуск приводных двигателей.

В. Ю. Ноженко, В. В. Ченчевой

Исследование вибрационной системы с использованием регрессионного анализа процессов пуска

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук

08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 73–75.

В работе проведены исследования влияния конструкционных параметров вибрационной машины на процесс пуска с помощью метода планирования эксперимента.

Р. В. Носуль, В. В. Ченчевой

Определение энергетического портрета машины постоянного тока

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 235–236.

Целью эксперимента являлось установление возможности определения «энергетического портрета» как понятия о состоянии ДПТ на основании данных во время испытаний. Установлены взаимосвязи  между элементами системы двигателя, зная которые, можно установить более рациональные режимы его эксплуатации.

В. В. Ченчевой, Д. И. Родькин

Развитие теоретических представлений в задачах оценки потерь в стали при ее глубоком насыщении

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 237–239.

Предложено выражение, которое позволяет определять потери в стали в асинхронной машине при различных степенях насыщения.