В. В. Кирик

В. В. Кирик, О. С. Губатюк, С. С. Ворона

Метод визначення степеня достовірності враження блискавкою опор високовольтних ліній електропередавання

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 192–193.

На основі використання математичного апарату нечіткої логіки запропоновано метод визначення переліку опор лінії електропередавання з найбільшим степенем достовірності враження блискавкою. Обґрунтоване формування схеми розміщення нелінійних обмежувачів перенапруги на високовольтних лініях електропередавання на етапі їх проектування в умовах відсутності територіально достовірного математичного опису інтенсивності грозової діяльності.