В. В. Лаппо

Інженерні та освітні технології

УДК 37.013
С. 74-76
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ПРОВІДНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ

В. В. Лаппо
Роботу присвячено проблемам розвитку духовних потреб студентів, які є передумовою формування усталених духовних цінностей. На підставі теоретичного, структурного аналізу визначено поняття «духовні потреби» як комплексне явище, його особливі функціональні ознаки. Уточнено етапи, організаційні форми, методи і засоби, що забезпечують виховний вплив на духовну сферу особистості студента. Підкреслено важливість комплексного виховного впливу на емоції, світогляд, спосіб і якість життя, цінності особистості у студентському віці. З’ясовано, що виховання духовних потреб студентів полягає у підготовці фахівця, який прагнутиме до кращих зразків моральної поведінки, здатного приймати моральні рішення, готового до активної роботи над духовним самовдосконаленням. Оптимізація вже сформованих та виховання нерозвинутих духовних потреб студентів передбачає: підвищення культури етичного мислення, забезпечення позитивної мотивації до самовдосконалення, включення у процес взаємодії з оточенням, стимулювання до вияву почуття глибокої сердечної прихильності, здійснення морального вчинку. Автор статті наголошує на потребі спеціального педагогічного супроводу й створення виховних програм спрямованих на вдосконалення процесу формування духовних потреб особистості у період професійного становлення.
Ключові слова: духовні потреби, професійна підготовка, педагогічний супровід, виховна робота ВНЗ, форми організації виховання, методи виховання, духовне самовдосконалення.