В.В. Лотоус

О. Ю. Лещук, В.В. Лотоус

Побудова системи намотки склопластикових труб з контролем режимів енергоспоживання

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 156–157.

Проведено аналіз необхідності контролю режимів енергоспоживання обладнання при виготовленні труб на основі композиційних матеріалів. Розроблено структуру обладнання та алгоритм роботи системи керування, які дозволяють здійснювати оптимізацію процесу виготовлення продукції (забезпечення максимальної продуктивності та заданої якості продукції при мінімальному енергоспоживанні), порівнюючи значення контрольованих параметрів з результатами математичного моделювання.