В. В. Поленок

УДК 681.5.033 + 681.587’57
С. 52-66
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

КОМПЕНСАЦІЯ ДИНАМІЧНОГО ВЗАЄМОВПЛИВУ МІЖ КАНАЛАМИ В ІТЕРАЦІЙНОМУ ДВОКАНАЛЬНОМУ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ МЕХАНІЗМУ ПОДАЧІ ВЕРСТАТА

О. А. Худяєв, Л. В. Акімов, В. В. Поленок
При створенні ітераційних багатоканальних слідкуючих електроприводів високої якості необхідно забезпечити автономність
налаштування й функціонування їх каналів керування. Для здійснення умов автономності каналів керування двоканальних диференціальних електроприводів подачі верстатів можуть бути застосовані компенсувальні перехресні зв’язки між каналами. Розглянуто кінематичну схему й математичну модель руху двоканального диференціального електроприводу подачі, побудованого за ітераційним принципом. Побудовані й розраховані перехресні зв’язки, які компенсують динамічний взаємовплив між каналами за навантаженням (компенсатори динамічного взаємовпливу каналів) у такому двоканальному електроприводі з підлеглим налаштуванням. Стосовно електроприводу механізму подачі верстата моделі ИР800ПМФ4 отримана структурно-алгоритмічна схема двоканальної системи керування приводу, яка враховує підключення компенсаторів динамічного взаємовпливу каналів. Наведено результати порівняльного аналізу показників якості динамічних й точностних характеристик запропонованого двоканального та аналогічного одноканального приводу подачі, який застосовується на верстатах розглянутого типу. Методом комп’ютерного моделювання виконана оцінка ефективності застосування компенсувальних перехресних зв’язків між каналами.Показана не тільки принципова необхідність, але й потенційна ефективність застосування компенсаторів динамічного взаємовпливу каналів за навантаженням для підвищення якості роботи двоканальних диференціальних електроприводів подачі як з оптимізованим (стандартним), так і з неоптимізованим (нестандартним) підлеглим налаштуванням каналів.
Ключові слова: двоканальний диференціальний електропривод, компенсувальні перехресні зв’язки, точність керування, динамічні й точностні характеристики.

УДК 681.5.033 + 681.587’57

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИТЕРАЦИОННОГО ДВУХКАНАЛЬНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОДАЧИ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ СИЛОВОЙ ЧАСТИ УТОЧНЯЮЩЕГО КАНАЛА

А. А. Худяев, В. В. Поленок

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

ул. Фрунзе, 21, г. Харьков, 61002, Украина. E-mail: vitaliy_polenok@inbox.ru

Применительно к электроприводу механизма подачи станка модели ИР800ПМФ4 получена структурно-алгоритмическая схема итерационного двухканального дифференциального электропривода подачи с различными типами силовой части уточняющего привода и подчиненной настройкой каналов управления. Двухканальная система управления привода учитывает подключение компенсаторов динамического взаимовлияния между каналами по нагрузке. Выполнен сравнительный анализ показателей качества динамических и точностных характеристик предлагаемого двухканального электропривода и аналогичных одноканальных приводов подачи, применяемых на станках рассматриваемого типа. Приведены результаты компьютерного моделирования динамических и точностных характеристик, позволяющие оценить потенциальную эффективность применения предлагаемого двухканального дифференциального электропривода подачи с различными типами силовой части привода уточняющего канала.

Ключевые слова: двухканальный дифференциальный электропривод, точность управления.