В. В. Снігур

УДК 004.383.3:378.147.88.227.16

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА НАВЧАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ У ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМНИХ ПАКЕТАХ

А. Л. Перекрест, Г. О. Гаврилець, В. В. Снігур, О. А. Чорна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: Volta21@yandex.ua

Запропоновано підхід до вивчення методів цифрової обробки сигналів при підготовці інженерів різних спеціальностей на основі комп’ютеризованої навчальної системи. Наведено розроблену структуру системи з трьома модулями. Система забезпечує підвищення якості навчання методам цифрової обробки сигналів за рахунок використанням віртуальних та фізичного стендів із модулем тестування для оцінки знань. Показано приклади реалізації окремих методів цифрової обробки сигналів з використанням комп’ютеризованого стенду на базі цифрового сигнального процесору та спеціалізованого програмного забезпечення. Розроблено пакет лабораторних робіт для практичної підготовки студентів за напрямом «Системна інженерія».

Ключові слова: цифрова обробка сигналів, лабораторний практикум, цифровий сигнальний процесор. 

В. В. Снігур, А. Л. Перекрест, Г. О. Гаврилець

Тренажер для вивчення методів цифрової обробки сигналів

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 257–258.

Представлено опис розробки структури тренажеру для вивчення методів цифрової обробки сигналів. Розглянуто та обґрунтовано елементи структури тренажеру. Наведено приклад фільтрації за максимальною амплітудою при вивченні методу прямого та зворотного перетворення Фур’є у пакеті Labview.