В. В. Желанова

Інженерні та освітні технології

УДК 378
С. 110-112
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

В. В. Желанова
У форматі реалізації положень рефлексивно-контекстного наукового підходу розглянуто трансформаційний потенціал технології контекстного навчання, що полягяє у його розвивальних можливостях щодо рефлексивної компететності, а також мотиваційної, смислової сфери майбутнього педагога та його професійної суб’єктності. Представлено логіку трансформації пізнавальних мотивів у професійні як процес їх поступового заміщення. Окреслено рефлексіогенез як трансформацію складових рефлексивної компетентності у напрямі їх ускладнення й поширення діапазону реалізації. Розкрито смислогенез у напрямах трансформації ситуативних смислових структур у стійкі, „смислонасичення” від мінімального до максимального стану на підставі „уточнення й розширення”, ієрархізації смислів, їх „кристалізації”, зміни динамічних смислових процесів у послідовності: смислоутворення, смислоусвідомлення, смислобудівництво. Показано суб’єктогенез майбутнього педагога як процес послідовної трансформації суб’єктної професійної позиції, педагогічної активності, суб’єктного досвіду, здатності до рефлексії, антиципації.
Ключові слова: технологія контекстного навчання, трансформація мотивів, рефлексіогенез, смислогенез, суб’єктогенез.