В. Я. Бунько

В. Я. Бунько

Аналіз методів підвищення надійності елементів релейного захисту систем електропостачання

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 166–167.

В роботі проведено аналіз методики вибору кількості комплектів РЗА та схем резервування для розглянутого об’єкту, який захищається. Приведено методику розрахунку показників надійності систем РЗА для трьох типів захищаючих об’єктів, що дозволило обґрунтувати схеми резервування систем РЗА та забезпечило необхідний рівень надійності об’єктів системи електропостачання. Розглянуті особливості моделі, які враховані при розрахунку апаратної надійності систем РЗА та показників надійності релейного захисту для трьох об’єктів: ліній електропередач, збірних шин, силового трансформатора, що дозволило обґрунтувати схеми резервування систем РЗА.