В. Ю. Качалка

УДК 621.316.761.2
С. 118-125
Мова Укр.
Бібл. 12 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРИФАЗНОГО СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРА З АДАПТИВНИМ РЕГУЛЯТОРОМ ПРИ КОМПЕНСАЦІЇ НЕАКТИВНИХ СКЛАДОВИХ ПОТУЖНОСТІ

Р. В. Власенко, О. В. Бялобржеський, В. Ю. Качалка
Релейне регулювання струму трифазного силового активного фільтру забезпечує перемикання силових ключів, коли похибка струму перевищує фіксовану величину (зону гістерезису), при цьому частота регульованого параметру – змінна. Запропоновано адаптивний релейний регулятор струму, що забезпечує постійність частоти комутації та змінну зону гістерезису, при цьому розглянуто формування заданого струму трифазного силового активного фільтру двома методами: відповідно до p-q теорії та теорії С. Фрізе. Проведено дослідження з імітацією роботи трифазного силового активного фільтру для споживача з нелінійним навантаженням. Отримано часові діаграми, аналіз яких дозволив сформулювати рекомендації щодо використання методів формування заданого струму силового активного фільтру та використанню адаптивного регулювання струму залежно від зміни навантаження.
Ключові слова: силовий активний фільтр, широтно-імпульсна модуляція, релейне регулювання струму, зона гістерезису.

В. Ю. Качалка, І. С. Теріхов, А. О. Бриков

Оцінка взаємозв’язку перетворень Фортеск’ю і Кларка несиметричної системи векторів струму трифазної лінії

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 196–197.

Розглянуто представлення несиметричної системи векторів методом симетричних складових 1-2-0 (перетворення Фортеск’ю) і за допомогою α-β-0 перетворення (перетворення Кларка). Виконана серія експериментів з різними умовами розподілу струмів. На підставі зведення ефективних значень струмів виконаний розрахунок коефіцієнта кореляції і зроблено висновок про високий ступінь кореляції отриманих результатів.