В. Ю. Лободзинскький

В. Ю. Лободзинскький, О. О. Ілліна, А.О. М’якіньких

Імітаційна модель дослідження характеристик однорідної довгої лінії без втрат

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 78–79.

В роботі представлена імітаційна модель дослідження характеристик однорідної лінії без втрат. Розглянуто хвильові процеси в однорідних довгих лініях без втрат в усталених синусоїдальних режимах при різних навантаженнях.