В. Ю. Ноженко

УДК 621.318.03
С. 39-45
Мова Рос.
Бібл. 9 назв.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІБРАЦІЙНОГО МОМЕНТУ ПРИВОДНОГО ДВИГУНА ДЕБАЛАНСНОЇ ВІБРОМАШИНИ

В. Ю. Ноженко, Д. Й. Родькін,Г. О. Гаврилець
Широко застосовувані вібраційні машини з дебалансними
віброзбуджувачами, які працюють у зарезонансном режимі, характеризуються різким зростанням амплітуди коливань робочого органу під час проходження резонансної зони, що призводить до можливого «застрягання» роторів двигунів під час пуску. Дана дія на двигуни обумовлена наявністю вібраційного моменту, яка виникає при коливаннях робочого органу вібраційної машини та є додатковим навантаженням. Як вібраційну машину розглянуто одномасову віброплощадку вертикально спрямованої дії з дебалансними віброзбуджувачами для ущільнення бетонних сумішей. Наведено математичну модель переміщення віброплощадки уздовж вісі Y. Для визначення впливу вібросистеми на динаміку розгону приводних двигунів розглянуто вираз вібромоменту, що є синусоїдальною функцією часу, виділено його постійна та змінна складові. Визначено, що постійна складова вібромоменту є основним навантаженням на приводні двигуни вібромашини й залежить від її параметрів та режиму роботи. Встановлено, що постійна складова вібромоменту під час проходження резонансної зони змінює свій знак, тобто вібромомент може бути як гальмуючим, так і рушійним. Проведено дослідження постійної складової вібромоменту при зміні параметрів вібромашини під час пуску: маси вібромашини, коефіцієнта жорсткості опор, маси дебалансів. Показано, як змінюється вібромомент при різному прискоренні пуску вібросистеми. Наведено залежність максимального значення постійної складової вібромомента при різному прискоренні пуску, яка може бути використана при побудові систем управління пуском зарезонансних вібраційних машин для усунення негативного впливу проходження резонансної зони.
Ключові слова: вібраційна машина, дебалансний віброзбуджувач, резонансна зона, приводний двигун, вібромомент.

УДК 621.318.03

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПУСКОВОГО РЕЖИМА ЗАРЕЗОНАНСНЫХ ВИБРАЦИОННЫХ МАШИН

В. Ю. Ноженко, В. В. Ченчевой, Д. И. Родькин

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: viktoriya_nozhenko@mail.ru

Широко применяемые вибрационные машины с дебалансными вибровозбудителями, работающие в зарезонансном режиме, характеризуются резким возрастанием амплитуды колебаний рабочего органа во время прохождения резонансной зоны, что в некоторых случаях может привести к затяжному пуску и, соответственно, к возрастанию потребляемой мощности приводных двигателей вибромашины. В процессе эксплуатации вибромашин возможны изменения основных их параметров, что влечет за собой изменение условий пуска. С помощью математической модели вибросистемы и с использованием метода планирования эксперимента проведены исследования выявления влияния параметров вибромашины на энергетические показатели электропривода в процессе пуска и прохождения резонансной зоны.

Ключевые слова: параметры вибрационной машины, резонансная зона, регрессионный анализ.

В. Ю. Ноженко, В. В. Ченчевой

Влияние параметров вибрационной системы на режимы приводных асинхронных двигателей

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 39–41.

Проведено исследование влияния частоты собственных колебаний вибрационной площадки с дебалансными вибровозбудителями на пуск приводных двигателей.

В. Ю. Ноженко, В. В. Ченчевой

Влияние параметров вибрационной системы на режимы приводных асинхронных двигателей

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 39–41.

Проведено исследование влияния частоты собственных колебаний вибрационной площадки с дебалансными вибровозбудителями на пуск приводных двигателей.

В. Ю. Ноженко, В. В. Ченчевой

Исследование вибрационной системы с использованием регрессионного анализа процессов пуска

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук

08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 73–75.

В работе проведены исследования влияния конструкционных параметров вибрационной машины на процесс пуска с помощью метода планирования эксперимента.

Р. В. Андрейко, В. Ю. Ноженко

Керування процесом пуску віброплощадки при проходженні резонансної зони

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 84–85.

Запропонований спосіб керування форсованим пуском вібраційної площадки з двовальними дебалансними віброзбуджувачами для проходження резонансної зони, який дозволяє зменшити негативний вплив різкого зростання амплітуди коливань на вібраційну систему під час проходження області резонансу.

В. Ю. Ноженко

Рациональные режимы регулируемого электропривода вибрационных установок

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 120–121.

Проведены исследования влияния основных законов частотного управления на пуск вибрационной площадки с дебалансными вибровозбудителями и прохождение резонансной области.