В. Ю. Поливода

В. Ю. Поливода, Н. Г. Чередник

Аналіз схем систем збудження синхронного генератора

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 29–30.

Робота присвячена аналізу схем систем збудження. Розглянуто систему незалежного збудження зі збудником постійного струму та систему тиристорного самозбудження з випрямним трансформатором і двома групами тиристорів.