Вансач М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3

С.    480-483

Мова  Англ.

Бібл.4 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ У СЕРЕДОВИЩІ MATLAB

І. Томчікова, М. Вансач

Розглядається моделювання лінійних електричних систем, які містять незалежні та залежні джерела постійної напруги та/або струму. Для моделювання електричних кіл використовується метод вузлових потенціалів. Програму симуляції, яка базується на використанні даного методу, розроблено в середовищі MATLAB. Символьне надання рівнянь зв’язку для вузлів напруги та вузлових рівнянь для незв’язаних вузлів та «супервузлів» виконується після встановлення прийнятих вхідних даних та вузлів відношень. Також можуть бути розраховані символьне представлення вузлових напруг, напруг гілок та струмів гілок, а також обчислення їх чисельних значень для заданих параметрів елементу електричного кола.

Ключові слова: моделювання електричних кіл, лінійні електричні кола, вузловий аналіз, матриця подій, MATLAB.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3

С.    73-75

Мова  Англ.

Бібл.3 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ РОЗРІДЖЕНИХ ТАБЛИЦЬ У СЕРЕДОВИЩІ MATLAB

М. Вансач, І. Томчікова, М. Оцилка

Розглядається моделювання електричних кіл постійного струму за допомогою Graphical User Interface (GUI) середовища MATLAB, яке використовується при створенні моделі для симуляції. Основним використовуваним методом є метод розріджених таблиць. Розроблена у середовищі MATLAB/GUI програма моделювання дозволяє отримувати чисельний та символьний розв’язок електричних кіл.

Ключові слова: метод розріджених таблиць, моделювання електричних кіл, Matlab.