Вансач М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3
С. 327-329
Мова Англ.
Бібл. 3 назв.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РОЗРІДЖЕНИХ ТАБЛИЦЬ У СЕРЕДОВИЩІ MATLAB ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ

М. Вансач, І. Томчікова
Надано комп’ютерну модель для розв’язання і моделювання роботи електричних кіл у середовищі MATLAB з використанням графічного інтерфейсу користувача (GUI). При розробці даної моделі застосовано аналіз методом розріджених таблиць. Модель дозволяє досліджувати електричні кола постійного і змінного струму.
Ключові слова: моделювання електричних кіл, метод розріджених таблиць, MATLAB.