Васенін А. Б.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3

С.    549-552

Мова  Укр.

Бібл.4 назв.

ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

О. В. Крюков, А. В. Серебряков, А. Б. Васенін

Розглянуто результати розробки й реалізації вбудованої системи моніторингу та прогнозування технічного стану електромеханічної частини вітроенергетичних установок. Представлено метод синтезу алгоритмів оперативного діагностування стану установок на основі нейро-нечіткої ідентифікації процесів в електричній машині й перетворювачі частоти. Запропоновано апаратні засоби на основі інтелектуальних датчиків і результати комп’ютерного моделювання роботи вітроенергетичних установок при роботі в різних режимах, що включають також комбіновані автономні енергоджерела. Розглянуто системні питання моніторингу установок у рамках концепції Smart Grid.

Ключові слова: діагностика, прогнозування стану, електромеханічна частина, вітроенергетична установка, автономні комбіновані енергоджерела.