Васильєв Д. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.675.03:628.1.033 (1-21)
С. 233-238
Мова Укр.
Бібл. 10 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТУРБІННОГО РЕЖИМУ НАСОСІВ СТАНЦІЙ МІСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

А. Л. Перекрест, О. В. Щербина, О. А. Карпенко, Д. С. Васильєв
Підвищення ефективності функціонування насосних станцій вимагає вдосконалення існуючих та обґрунтування нових методів та засобів регулювання їх технологічних параметрів. Перспективним є використання систем активного регулювання, здатних виконувати основні технологічні закони з рекуперацією енергії в електромережу. Для одного з варіантів побудови активних регулювальних пристроїв – активного турбінного регулювання – необхідно, використовуючи турбінний режим насосу як стаціонарний, прогнозувати його показники для подальшого використання в системах автоматичного регулювання продуктивності насосних станцій. У роботі розроблено спосіб визначення характеристик турбінного режиму насосів на базі діаграм Сьютера, який використовує залежність їх ширини від коефіцієнта швидкохідності. З використанням регресійного аналізу обґрунтовано та отримано модель для прогнозування напірно-витратних та енергетичних характеристик турбінних режимів насосів, що використовуються в насосних станціях міського водопостачання. Отримані результати можуть бути використані при розробці методу активного регулювання продуктивності насосних станцій.
Ключові слова: насосна станція, активне регулювання, турбінний режим насосу, характеристики турбінного режиму.