Васюк В. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 620.179:621.373.5
С. 61-67
Мова Англ.
Бібл. 15 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОМУ КОМПЛЕКСІ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ

Кондратенко І. П., Жильцов А. В., Васюк В. В.
Розроблено вісесиметричну математичну модель розрахунку миттєвої густини струму в електродній системі, що є складовою частиною електротехнічного комплексу для зниження залишкових напружень. Визначено миттєву електромагнітну силу, що діє на неферомагнітний провідний диск, і, як наслідок, силу тиску електрода на неферомагнітну провідну пластину та струм розтікання в зоні контакту електрода з неферомагнітною провідною пластиною. Розраховано розподіл густини магнітних сил та тиску в зоні контакту. Знайдено результуюче електромагнітне поле накладенням електромагнітних полів. Проаналізовано розподіл густини струму та електромагнітних сил, що є передумовою до пояснення явища зміни залишкових напружень у зоні контакту електрода з неферомагнітною провідною пластиною.
Ключові слова: залишкові напруження, електродна система, імпульс струму, рівняння Максвелла, метод інтегральних рівнянь, електродинамічні сили.