Вінсе Т.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3

С.    518-521

Мова  Англ.

Бібл.6 назв.

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Т. Вінсе

Надано можливості віддаленого керування двигуном постійного струму через середовище Інтернет, а також показано можливість застосування штучних нейронних мереж для такого виду керування. З огляду на розвиток технологій Інтернету та підвищення швидкості передачі даних, було застосовано зручний недорогий підхід до організації зв’язку при створенні системи віддаленого керування. Розглянуто переваги та недоліки мережі Інтернет як комунікаційної та керуючої шини на різних рівнях інформаційної ієрархії, наведено виміряні дані відклику системи дистанційного керування.

Ключові слова: двигун постійного струму, віддалене керування, штучні нейронні мережі.