Вінсе Т.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3
С. 419-422
Мова Англ.
Бібл. 8 назв.

ОЦІНЮВАННЯ ВАГИ ОБ’ЄКТА НАВЧАЛЬНИМ РОБОТОМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВІДСЛІДКОВУВАННЯ ЧАСУ РУХУ

Т. Вінсе
Досліджено можливість оцінювання ваги об’єкта на основі спостереження часу руху навчального робота. Навчальний робот є найпростішим маніпулятором із п’ятьма ступенями свободи, побудований на основі використання серводвигунів і використовуваний для навчальних задач. Робота серводвигунів базується на уповільненні швидкості обертання пропорційно збільшенню навантаження. Таким чином, існує можливість оцінювання ваги об’єкта на основі вимірювання часового інтервалу, необхідного для досягнення заданого положення.
Ключові слова: навчальний робот, оцінювання ваги, відслідковування часу.