Випанасенко С. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.078.4: 621.512
С. 85-91
Мова Укр.
Бібл. 10 назв.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗПОДІЛУ СТИСЛОГО ПОВІТРЯ

Бобров О. В., Випанасенко С. І.
Визначено причини низької енергетичної ефективності електромеханічної системи виробництва й розподілу стислого повітря. Розглянуто режими роботи окремих елементів системи, їх взаємозв’язок і взаємовплив. Проведено аналіз втрат енергії в елементах електромеханічної системи з метою вдосконалення способу управління електроприводом компресора шляхом уведення нових технічних рішень. Установлено аналітичні залежності, що пов’язують рівні втрат енергії в окремих ланках системи з параметрами режиму при двопозиційному регулюванні продуктивності компресора. Розроблено математичну модель для розрахунку коефіцієнта корисної дії електромеханічної системи, сформульовано та вирішено задачу оптимізації параметрів режиму при двопозиційному управлінні електроприводом компресора. Запропонована модель відрізняється від існуючих можливістю врахування режиму роботи всіх елементів електромеханічної системи для визначення її енергетичного показника – коефіцієнта корисної дії. Викладено результати параметричної оптимізації режиму роботи електромеханічної системи виробництва та розподілу стислого повітря. Запропоновано спосіб управління асинхронним електроприводом поршневого повітря, що реалізує оптимальне значення параметрів режиму.
Ключові слова: електропривод, регулювання, компресор, електромеханічна система.