Випуск 1/2014 (5)

Інженерні та освітні технології

УДК 378.141 : 373.57.048.45
С. 7-16
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ВСТУП ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНОЇ ТА АГІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Сергієнко С. А.
Розглянуто проблемні питання вступу до вищих навчальних закладів і, зокрема, недосконалості механізму зовнішнього незалежного оцінювання, які призводять до прямих сьогоденних та потенційних економічних втрат. Проведено аналіз математичної підготовки у школах на прикладі м. Кременчука та вплив рівня підготовки на результати зовнішнього незалежного оцінювання. Запропоновано заходи профорієнтаційної та агітаційної роботи, що повинні забезпечити ефективну політику зарахування та дієву мотивацію абітурієнтів до свідомого обрання майбутньої спеціальності.
Ключові слова: якість навчання, тестування учнів, зовнішнє незалежне оцінювання, стан математичної підготовки, профорієнтаційна робота.

Інженерні та освітні технології

УДК 378.147.34 : 004
С. 17-29
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

Романенко Св. С., Чорний О. П.
Надано аналіз результатів проведення науково-методичного семінару «Інформаційні технології в освіті» за 2012–2013 рр. Наведено перелік доповідей, які обговорювались на семінарі, й дана їх коротка характеристика. Висвітлено результати співпраці середньої та вищої школи на рівні м. Кременчука, яка сприяє підвищенню якості підготовки учнів, і зокрема тих, хто планує вступати на технічні спеціальності. Визначено перспективні шляхи розвитку семінару.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології в освіті, науковий семінар, підвищення якості навчання, співпраця середньої та вищої школи.

Інженерні та освітні технології

УДК 004.3
С. 30-37
Мова Укр.
Бібл. 9 назв.

УДОСКОНАЛЕНА КОНСТРУКЦІЯ ПАНОРАМНОЇ ГОЛОВКИ ДЛЯ ЗЙОМКИ ВІРТУАЛЬНИХ 3D ТУРІВ

Костенко П. П., Пожар Я. А., Злочевський С. А.
Розглядається питання розробки панорамної головки для зйомки віртуальних турів. Проведено детальний аналіз існуючих апаратних рішень. Зазначено особливості функціонального використання актуальних на ринку 3D головок та наведено їх основні переваги й недоліки. Запропоновано концепцію вдосконаленої конструкції панорамної головки. Наведено результати тривимірного моделювання структури головки для зйомки віртуальних 3D турів. Розроблено креслення та створено експериментальний зразок запропонованої конструкції. Наведено переваги використання запропонованої в роботі конструкції 3D головки та розглянуто перспективи її подальшого вдосконалення.
Ключові слова: 3D панорама, панорамна головка, 3D тур, нодальна точка, віртуальний тур.

Інженерні та освітні технології

УДК 378.162.7 : 681.51 : 621.3
С. 38-65
Мова Укр.
Бібл. 18 назв.

МІСЦЕ КАФЕДРИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДУ В СПІЛЬНОТІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ

Мамчур Д. Г.
Надано аналіз етапів становлення, розвитку та роботи кафедри систем автоматичного управління та електропривода Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського в період 1998–2013 років. Метою аналізу є оцінка наукових, практичних та навчально-педагогічних результатів роботи кафедри, визначення місця кафедри у загальній спільноті електромеханіків. Аналіз показав, що кафедра є самодостатнім колективом, в якому активно розвивається власна наукова школа з проблематики оцінки й підвищення енергоефективності роботи електромеханічного обладнання на основі аналізу енергетичних процесів, що дає змогу виконувати практичні розробки у відповідному напрямі, проводити навчання студентів на основі передових наукових та практичних досягнень у галузі електротехніки. Міцні зв’язки з підприємствами галузі електромеханіки надають змогу розробляти й впроваджувати у виробництво власні та використовувати в роботі й навчанні передові зразки сучасного електромеханічного обладнання, що дозволяє підвищувати якість підготовки й конкурентоспроможність на ринку праці фахівців відповідних спеціальностей. Ефективне співробітництво кафедри із закордонними навчальними закладами дозволяє обмінюватися останніми досягненнями й набутим досвідом із провідними фахівцями установ-партнерів кафедри, що дає змогу використовувати в роботі та впроваджувати у навчання передові світові здобутки та інновації. Показано, що кафедра систем автоматичного управління та електроприводу на даний момент є одним із лідерів підготовки фахівців-електромеханіків на теренах України, а її міцні зв’язки з промисловими підприємствами та навчальними закладами як України, так і зарубіжних країн дозволяють займати чільне місце у спільноті електромеханіків.
Ключові слова: електромеханіка, освіта, аналіз, промисловість.

Інженерні та освітні технології

УДК 061.3(100):62-83-52
С. 66-77
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ДО ЮВІЛЕЮ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА

Гордієнко Н. О., Алєксєєва Ю. О., Родькін Д. Й.
Показано, як кафедра «Системи автоматичного управління та електропривод» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського включилась у підготовку до святкування 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка. Підкреслено, що на суто технічній кафедрі можливе проведення заходів гуманітарної спрямованості, що сприяє розширенню кругозору співробітників кафедри, студентів, розвитку почуття патріотизму, гордості за свою країну.
Ключові слова: музей, ювілей, Кобзар, велетень вітчизняної культури.