Волянський Р. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62–83: 681.513.5
С. 22-26
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

СИНТЕЗ ФУНКЦІОНАЛІВ ЯКОСТІ ДЛЯ ДРОБНОВИМІРНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

С. А. Сергієнко, Р. С. Волянський
Показано можливість синтезу алгоритмів оптимального керування для систем розривного керування з дробновимірними похідними та наведено спосіб визначення функціоналів якості, мінімізація яких здійснюється розривними керуваннями в ковзному режимі й гарантує граничні динамічні характеристики систем, що синтезуються. Доведено необхідність урахування передісторії системи при розрахунку коефіцієнтів функціоналу якості (функції Ляпунова) на кожному кроці керування. Виконано аналіз значення обсягу вибірки та показника ступеня похідної на швидкодію та стійкість системи.
Ключові слова: система оптимального керування, розривне керування, дробновимірні похідні, функціонал якості, гіперплощина перемикань, функція Ляпунова.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.513.5

С.    393-394

Мова  Рос.

Бібл.3 назв.

НОРМУВАННЯ ФУНКЦІЇ ЛЯПУНОВА

Р. С. Волянський, О. В. Садовой

У вступній частині роботи показано використання другого методу Ляпунова для синтезу оптимальних керувань. Розглянуто особливості цього методу стосовно синтезу електромеханічних систем з ірраціональною активаційною функцією. Обґрунтовано актуальність розв’язуваної задачі. В основній частині статті шляхом аналізу співвідношень між коефіцієнтами функції Ляпунова та рівняння руху зображуючої точки оптимальної системи керування узагальненим електромеханічним об’єктом третього порядку виконано нормування квадратичної функції Ляпунова. Заключна частина узагальнює отримані при дослідженні результати.

Ключові слова: оптимальне керування, функція Ляпунова, нелінійна активаційна функція, збурений рух.