Волянський С. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.3

С.    472-473

Мова  Рос.

Бібл.4 назв.

АНАЛІЗ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РУШІЯМИ ПІДВОДНОГО АПАРАТУ МЕТОДОМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

С. М. Волянський

Розроблено модель для спільного дослідження нечіткого та ПІД-регуляторів системи управління вертикаль-ним рухом підводного апарату, доведено працездатність моделі та її адекватність реальному об’єкту. Показано можливість підвищення енергетичної ефективності роботи підводного апарату в цілому, яка досягається шляхом застосування енергозберігаючої складової в системі управління рушіями обраного об’єкту.

Ключові слова: енергетична ефективність, підводний апарат, нечітка логіка.