Волжан М. М.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 658.26.003.13:621.31.004.18:061.1
С. 42-54
Мова Рос.
Бібл. 4 назв.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОГОСПОДАРСТВА БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ 

М. М. Волжан, А. Л. Перекрест
Надано принципову схему реконструкції теплових пунктів та систем вентиляції будівель бюджетної сфери шляхом використання регульованого електроприводу, систем автоматизації процесів та застосування альтернативних джерел енергії (сонячної енергії та джерел низькопотенційного тепла). Розроблено алгоритм взаємодії та роботи окремих блоків у рамках єдиної системи. Відзначено, що запропонована схема є універсальною й може бути використана для будь-якої будівлі з урахуванням особливостей та умов упровадження розробки.
Ключові слова: альтернативні джерела енергії, система опалення.