Волжан М. Н.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 697.11/.13:699.86
С. 99-108
Мова Укр.
Бібл. 12 назв.

ОЦІНКА ТЕПЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУДІВЕЛЬ

Романенко Се. С., Перекрест А. Л., Волжан М. Н.
Виконано аналіз факторів, що впливають на теплові втрати цивільних будівель. Отримано структуру тепловтрат через огороджувальні конструкції окремих навчальних корпусів. Проведено розрахунок приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій, віконних блоків із дерева та полівінілхлориду на прикладі навчальних корпусів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Проведене тепловізійне обстеження показало, що за рахунок утеплення відкосів по периметру вікна можна досягнути збільшення загального опору при теплопередачі. Аналіз результатів проведеного тепловізійного обстеження навчальних корпусів дозволив визначити їх поточні теплові характеристики. Виконано порівняльний аналіз заходів із теплореновації будівель. Встановлено діапазон зменшення теплових втрат будівель університету за рахунок заміни віконних конструкцій. Запропоновано заходи щодо зменшення затрат енергії з мінімальними капіталовкладеннями. Результати отриманих досліджень можуть бути використані при розробці та вдосконаленні енергетичних паспортів будівель за новими нормами.
Ключові слова: теплові втрати, опір теплопередачі, коефіцієнт теплосприйняття, коефіцієнт теплопровідності, енергоаудит, конвекція.