Воронко А. Б.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.5:62-83
С. 10-17
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

РОБАСТНЕ НЕПРЯМЕ ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ОРІЄНТАЦІЄЮ ЗА ВЕКТОРОМ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ СТАТОРА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ І РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ

Пересада С. М., Ковбаса С. М., Онанко А. Ю., Воронко А. Б.
Надано загальнотеоретичне рішення задачі синтезу алгоритму векторного керування швидкістю–потокозчепленням асинхронного двигуна з орієнтацією за вектором потокозчеплення статора. Алгоритм гарантує асимптотичне відпрацювання кутової швидкості та потокозчеплення статора, асимптотичне непряме орієнтування за вектором потокозчеплення статора, декомпозицію вихідної структури асинхронного двигуна на дві пов’язані підсистеми – електричну та механічну. Структура алгоритму керування надає додатковий ступінь свободи для формування динамічних характеристик і властивостей робастності до параметричних збурень. Це досягається за рахунок введення в алгоритм коректуючих зворотних зв’язків, у результаті чого рівняння динаміки електричної підсистеми дають ті ж властивості, що й при використанні спостерігачів потокозчеплення повного порядку. Результати порівняльного експериментального тестування підтверджують ефективність запропонованого метода синтезу для підвищення властивостей робастності високодинамічних систем векторного керування асинхронними двигунами.
Ключові слова: асинхронний двигун, векторне керування, статорне полеорієнтування.