Хаджиселимович Міралем

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.3:658.56
С. 415-418
Мова Укр.
Бібл. 8 назв.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ З ІНТЕГРОВАНИМИ ВІРТУАЛЬНИМИ ЛАБОРАТОРНИМИ КОМПЛЕКСАМИ

Ю. В. Лашко, О. П. Чорний, Міралем Хаджиселимович
Розглянуто місце комп’ютеризованих навчально-методичних комплексів з інтегрованими віртуальними лабораторними комплексами у складі навчального пакету дисципліни та в організації навчання студентів технічних спеціальностей. За стандартом IDEF0 засобами пакету BPWin побудовано модель вивчення дисципліни навчального плану підготовки фахівців із використанням КНМК з інтегрованим ВЛК. Зазначені можливості використання ВЛК цілком відповідають видам діяльності студента при виконанні лабораторної роботи на фізичному стенді.
Ключові слова: віртуальний лабораторний комплекс, організації навчання, стандарт IDEF0.