Харитонов О. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 568.8:622.8:621.311
С. 93-99
Мова Рос.
Бібл. 13 назв.

ОЦІНКА ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЯГОВОЇ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ ЗАЛІЗОРУДНИХ ШАХТ

І. О. Сінчук, О. О. Харитонов
Необхідність оцінки параметрів рудничних тягових контактних мереж виникає щоразу, коли розробляються або експлуатуються пристрої й системи, пов’язані з контактною мережею. На першому місці стоять питання захисту людей від поразки електричним струмом. У даній роботі наведено результати досліджень по визначенню електричних параметрів контактних мереж, які показали, що провідність ізоляції може змінюватися в кілька разів, однак це проявляється в мережах із поганою ізоляцією, особливо при наявності більших зосереджених «витоків струму», що не можна вважати нормальним. У контактних мережах з нормальною ізоляцією таке явище практично відсутнє, а опір стабільний. Виміри електричних параметрів контактних мереж проводилися на різних підземних горизонтах діючих шахт Криворізького залізорудного басейну. За результатами вимірів повних опорів у режимах холостого ходу й короткого замикання розраховано активні провідності ізоляції й активні поздовжні опори контактних мереж.
Доведено, що специфічні умови експлуатації електроустаткування підземного електровозного транспорту, на відміну від загальнопромислових, висувають додаткові вимоги до технічних способів і засобів захисту, дієвість і надійність роботи яких безпосередньо залежить від обліку параметрів тягової контактної мережі. Від ефективності використовуваних захисних заходів і засобів безпеки залежить забезпечення безпеки людей, зайнятих виконанням різного роду робіт у відкаточних виробітках. У свою чергу, вибір шляхів підвищення ефективності й створення більш досконалих засобів захисту ґрунтується на знанні причин виникнення електротравматизму та електричних параметрів тягових контактних мереж.
Ключові слова: контактний провід, пристрій захисного відключення, електричні параметри, опір, індуктивність, ємність, провідність.