Ходулікова А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.08
С. 361-365
Мова Англ.
Бібл. 7 назв.

КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ ЕЛАСТОМАГНІТНОГО ДАТЧИКА 

А. Ходулікова
Розглянуто питання комп’ютерного моделювання роботи еластомагнітного датчика сили тиску. На основі використання методу кінцевих елементів було створено тривимірну комп’ютерну модель датчику та досліджено можливість обчислення вихідних параметрів та характеристик магнітного поля у феромагнітному осерді датчика. Задачу вирішено як магнітостатичну проблему для обраних значень струмів та частот струму живлення у нелінійному середовищі для випадку, коли датчик знаходиться та не знаходиться під впливом сили тиску.
Ключові слова: моделювання, датчик, модель, елестомагнітний, вихідні параметри.