Хребтова О. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.016.34, 62-529
С. 28-39
Мова Укр.
Бібл. 22 назв.

КЕРУВАННЯ РУШАННЯМ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНОГО МЕХАНИЗМУ

Хребтова О. А., Ченчевой В. В., Гладир А. І.
Для підвищення у 2–5 рази кратності пускового моменту асинхронного двигуна запропоновано спосіб визначення необхідних значень напруги й частоти джерела живлення на базі частотно-регульованого асинхронного електропривода з урахуванням нелінійності кривої намагнічування. Застосування регресійної моделі, що відображає поліноміальну залежність пускового моменту й струму від амплітуди та частоти живлячої напруги, дозволяє розрахувати значення напруги й частоти джерела живлення для отримання заданого або максимально допустимого пускового моменту з мінімальним пусковим струмом. На базі запропонованої структури автоматизованої системи управління частотно-регульованим електроприводом розроблено алгоритм рушання асинхронного електропривода технологічного об’єкта у важких умовах на прикладі електроприводу механізму підіймання затвора греблі гідроелектростанції, проаналізовано режими навантаження перетворювача частоти, запропоновано математичний апарат для контролю теплових режимів асинхронного двигуна під час рушання, пуску й роботи технологічного механізму.
Ключові слова: параметри джерела живлення, алгоритм рушання, нагрів.