Худяєв О. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.5.033 + 681.587’57

С.    386-392

Мова  Рос.

Бібл.6 назв.

МЕХАНІКА ТА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА КОМБІНОВАНОГО ТРИКАНАЛЬНОГО СЛІДКУЮЧОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПОДАЧІ ДЛЯ ВАЖКОГО ВЕРСТАТА

ОСОБЛИВО ВИСОКОЇ ТОЧНОСТІ

О. А. Худяєв

Розглянуто кінематичну схему та математичну модель механічної частини, функціональну і структурну схеми системи керування комбінованого триканального слідкуючого електропривода подачі для важкого металорізального верстата особливо високої точності моделі 24К70АФ4. Наведено результати комп’ютерного моделювання електродинамічних та точностних характеристик, які дозволяють оцінити ефективність високоточного електропривода, що пропонується.

Ключові слова: триканальний слідкуючий електропривод, точність керування, динамічні й точностні характеристики.