Я. Пердуляк

УДК 621.65.052
С. 90-96
Мова Англ.
Бібл. 12 назв.

ПРОЕКТУВАННЯ АНАЛОГОВОГО ІМПУЛЬСНОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ НОВІТНЬОГО КОНЦЕПТУ БАГАТОВИВІДНОГО ПІДВИЩУЮЧОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

Я. Пердуляк
Розглянуто питання проектування новітнього концепту багатовивідного підвищуючого перетворювача. Даний концепт дозволяє ефективно використовувати енергію вхідного джерела, що забезпечується додаванням п’яти паралельних виводів до загальновідомого одновивідного підвищуючого перетворювача. Відповідний алгоритм керування перемиканнями дозволяє перетворювачу отримувати енергію джерела на одному із шести паралельних виводів у будь-який момент часу. Даний алгоритм дозволяє багатовивідному підвищуючому перетворювачу працювати з високою ефективністю перетворення енергії порівняно з одновивідним підвищуючим перетворювачем. Багатовивідний підвищуючий перетворювач безперервно постачає енергію вхідного джерела навантаженню. У такому випадку часовий проміжок, коли вихідна енергія дорівнює нулю, зникає. Синтезовано та побудовано комп’ютерну та експериментальну моделі для перевірки теоретичних властивостей зпроектованого пристрою керування та багатовивідного підвищуючого перетворювача.
Ключові слова: одновивідний підвищуючий перетворювач, багатовивідний підвищуючий перетворювач, аналоговий імпульсний генератор, ефективність перетворення енергії.