Я. Ю. Гончаров

В. О. Огарь, О. М. Кравець, Я. Ю. Гончаров

Комп’ютеризована система визначення втрат у сталі асинхронних двигунів у складі частотно-регульованого електропривода

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 267–268.

В роботі у середовищі LabVIEW створена комп’ютеризована система, яка базується на блок-діаграмі трифазної моделі асинхронного двигуна, що враховує конструкцію обмоток статора і ротора, нелінійність кривої намагнічування, гістерезис та вихрові струми в сталі статора АД. Розроблено програмне забезпечення, що дозволяє в автоматичному режимі досліджувати перехідні процеси, визначати втрати потужності, розраховувати гармонійний склад сигналів в частотно-регульованому асинхронному електродвигуні.