Якимець С. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 622-625.28-83
С. 107-109
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

РОЗРАХУНОК НАВАНТАЖЕНЬ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ПОСУДИНИ АКУМУЛЯТОРІВ ТЯГОВИХ БАТАРЕЙ ДВОХОСЬОВИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ

О. М. Сінчук, С. М. Якимець, Є. І. Скапа
Наведено методику розрахунку навантажень, які діють на посудини акумуляторів тягових батарей рудникових контактно-акумуляторних електровозів. Висвітлено реальнорозрахункові дані динамічних зусиль. Наведено результати розрахунків та експериментальних досліджень поздовжньо-динамічних навантажень в буферно-зчіпних пристроях електровозів і вагонеток при рушанні та гальмуванні складу.
Ключові слова: повздовжньо-динамічні навантаження, акумулятори, електровоз.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   622-625.28-83

С.    108-110

Мова  Рос.

Бібл.3 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ КАНАЛІВ УПРАВЛІННЯ З ІНДУКТИВНИМ ЗВ’ЯЗКОМ

О. М. Сінчук, С. М. Якимець, Є. І. Скапа

Представлено дослідження параметрів передавального шлейфу в лабораторних умовах індуктивних каналів управління в залежності від умов прокладки, а також величини напруги, яка наводиться в приймальній антені у функції відстані між проводами передавального шлейфу і розміщення приймальної антени. Отримані вхідні дані для проектування приймально-передавальних пристроїв. Було встановлено, що в реальному діапазоні зміни величин напруга в приймальній антені пропорційна відстані між проводами передавального шлейфу і обернено пропорційна квадрату відстані між антеною і передавальним шлейфом.

Ключові слова: шлейф, індуктивність, опір, навантаження, частота, генератор.