Ялова А. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.315.052.7
С. 265-268
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

ОСНОВНІ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ГІРНИЧОРУДНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА НЕПОВНОТИ ІНФОРМАЦІЇ

Р. А. Пархоменко, А. М. Ялова
Наведено результати досліджень і пропозиції авторського бачення щодо основних процедур оцінки режимів електроспоживання гірничорудних підприємств в умовах невизначеності й неповноти інформації шляхом застосування методів “стискання” інформації. Оцінено вплив передбачуваних ознак, що визначають природу коливань режимів і об’ємів електроспоживання. Наведено рівняння у вигляді багаторівневої адитивної моделі, які дозволяють отримати опис режимів електроспоживання електроприймачами з неоднорідним характером функціонування, що дає можливість реалізувати новий підхід до оцінки процесу електроспоживання гірничорудними підприємствами в сучасних умовах їх функціонування.
Ключові слова: енергоефективність, споживання електричної енергії, інформація, невизначеність, методи досліджень, гірничорудні підприємства.