Яремов О. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 255:29.1
С. 80-85
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕКТОРНО КЕРОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА З ЛІНІЙНИМ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ ПРИ ВРАХУВАННІ КРАЙОВИХ ЕФЕКТІВ

О. І. Яремов, М. Я. Островерхов
Розкрито основні положення отримання динамічної моделі лінійного асинхронного двигуна, розробки законів полеорієнтованого керування координатами лінійного асинхронного електропривода. Приведено аналіз доцільності використання моделі лінійного двигуна на основі схеми заміщення фази обмотки індуктора зі змінними параметрами в колі намагнічування. Запропоновано методи синтезу робастних законів керування й рівняння спостерігача потокозчеплення первинного кола намагнічування пониженого порядку. Виконано моделювання системи керування швидкістю лінійного асинхронного електроприводу й проведено порівняльний аналіз його результатів для традиційної та модифікованої моделі лінійного двигуна.
Ключові слова: лінійний електропривод, математична модель, крайовий ефект, векторне керування.