Є. А. Монахов

УДК 621.313.8
С. 83-89
Мова Англ.
Бібл. 15 назв.

ТОРЦЕВА МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА ЗІ ЗНИЖЕНИМИ ВИТРАТАМИ АКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Є. А. Монахов, В. В. Чумак
Розглянуто конструкцію торцевої односторонньої магнітоелектричної машини зі зниженими витратами активних матеріалів, зокрема, постійних магнітів. Дослідження проводилось із застосуванням польової тривимірної моделі. Проведено порівняння машини традиційної конструкції з числом магнітів, що дорівнює кількості пар полюсів, і машини запропонованої конструкції, але із заміною половини постійних магнітів на стальні осердя. Порівняння проводилось на основі тривимірних польових моделей, побудованих на базі програмного забезпечення ANSYSMaxwell. Достовірність моделі підтверджено випробуваннями, й похибка складає порядку 10 %, що є задовільним за умови відсутності вхідного контролю активних матеріалів. Експерименти проводились на виготовленому торцевому магнітоелектричному генераторі. Запропонована конструкція була оптимізована за допомогою параметричної оптимізації з метою усунення нерівномірності індукції у повітряному проміжку. Надано рекомендації щодо запропонованої конструкції.
Ключові слова: торцевий, генератор, постійні магніти, активні матеріали, моделювання.