Є. В. Бурдільна

Інженерні та освітні технології

УДК 371.3:004.451
С. 190-193
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРОМИСЛОВИХ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Є. В. Бурдільна, Е. Валле
Аргументовано доцільність та необхідність упровадження електронних навчальних посібників у систему освіти, особливо при дистанційному навчанні. Розроблено та реалізовано комп’ютеризований інформаційно-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Операційні системи промислових комп’ютеризованих систем» з можливістю віддаленого доступу через мережу Інтернет. Згідно зі структурою дисципліни розроблено схему комплексу, на основі якої реалізовано гіперпосилання та логічні зв’язки між основними розділами. Для можливості самоперевірки студентами отриманих знань реалізовано підсистему тестування, що дає змогу налаштувати систему, обрати тематику питань та зберегти отримані результати.
Ключові слова: операційна система, дистанційне навчання, Інтернет, тестування.