Є. В. Галінська

Є. В. Галінська

Дослідження контуру навантажування індукційної плавильної установки

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 55–56.

У роботі проведено дослідження навантажувального контуру індукційної плавильної установки при заданій зміні висоти розплаву в тиглі, і компенсаційно-параметричний спосіб узгодження тиристорного перетворювача частоти з індукційною плавильною піччю. У результаті дослідження отримано частотні характеристики навантаження для різних значень рівня розплаву в тиглі, у яких амплітуда резонансних кривих майже не змінюється, а також відбувається зсув за фазою, що допоможе оцінити роботу індуктора при даному способі узгодження.