Є. В. Нечитайло

Є. В. Нечитайло, А. І. Ломонос

Розробка елементів віртуального тренажера для дослідження систем навантаження електричних машин

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 255–256. Проведений аналіз використання віртуальних тренажерів для навчання студентів технічних спеціальностей, а також використання віртуальних технологій для розширення можливості дослідження систем навантаження електричних машин. На базі запропонованих математичних моделей об’єктів розроблено елементи віртуального тренажера системи взаємного навантаження, який надає можливість вивчення та дослідження режимів статичного та динамічного навантаження машин постійного струму у складі різних типів систем навантаження випробувальних комплексів.