Єрмолаєв І. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 125-127
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ 

К.-Х. Кайзер, О. С. Бешта, І. О. Єрмолаєв
Наведено аналіз сучасного стану електроприводів трубопровідної арматури. Розглянуто основні вимоги, що пред’являються до електроприводу. Показано тенденції розвитку технічних засобів щодо підвищення ефективності його роботи. Проведено аналіз існуючих систем керування і проблеми використання векторної системи керування в електроприводі трубопровідної арматури. Через конструктивні особливості трубопровідної арматури застосування енкодера на вихідному валу редуктора призводить до похибки визначення положення вектора потокозчеплення ротора. Запропоновано шляхи вирішення даної проблеми.
Ключові слова: електропривод, трубопровідна арматура, векторне керування.