Єрмолаєв В. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.333

С.    242-246

Мова  Рос.

Бібл.15 назв.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ СПОСОБІВ ПУСКУ АСИНХРОННОГО КОРОТКОЗАМКНЕНОГО ДВИГУНА

В. С. Петрушин, А. М. Якімець, В. В. Єрмолаєв

Розглянуто прямий пуск асинхронного двигуна, а також пуски за допомогою тиристорного перетворювача напруги та транзисторного перетворювача частоти. Враховано специфіку роботи двигуна в приводах із напівпровідниковими перетворювачами, що полягає у несинусоїдальності напруги живлення й зміні параметрів заступних схем, пов’язаних зі зміною параметрів напруги живлення, а також насиченням магнітного кола та витісненням струму в обмотці ротора. За результатами розрахунків спожитої енергії показано перевагу частотного пуску. Експериментально підтверджено коректність пропонованих математичних моделей.

Ключові слова: асинхронний двигун, перехідні процеси, прямий та плавний пуски, енергетичні показники пуску.