Євтух П. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.31; 004.94
С. 133-137
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ ВІЗУАЛІАЦІЙНОГО ВІЯВЛЕННЯ АТАК У СЕНСОРНІЙ МЕРЕЖІ МОНІТОРИНГУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

П. С. Євтух, В. М. Карпінський
Розглянуто методи захисту та виявлення у безпровідних сенсорних мережах різного виду атак. Розроблено підхід до моделювання візуалізаційного виявлення атаки типу просторово-часового тунелю в безпровідних сенсорних мережах моніторингу електротехнічних систем. Визначено мінімальну абсолютну похибку визначення положення сенсорів та мінімальну абсолютну похибку згладжування реконструйованої топологічної поверхні сенсорної мережі.
Ключові слова: моделювання, візуалізація, атака, сенсорна мережа, електротехнічна система.