Ю. О. Миколаєнко

Ю. О. Миколаєнко

Оцінка енергетичних характеристик магістрального електровозу з автоматичним управлінням компенсуючим пристроєм в ланці постійного струму

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 198–199.

Розроблена електроенергетична система електровозу з автоматичним управлінням компенсуючим пристроєм в ланці постійного струму. Виконана оцінка енергетичних характеристик в режимі розгону та гальмування.