Ю. С. Саленко

УДК 693.95(075.8)
С. 59-65
Мова Рос.
Бібл. 11 назв.

РОЗРОБКА ВІБРОМЕХАНІЧНОГО БЕТОНОЗМІШУВАЧА ПРИМУСОВОЇ ДІЇ

Ю. С. Саленко
У сучасному виробництві висуваються підвищені вимоги до бетонозмішувачів, які повинні мати порівняно просту конструкцію, високу продуктивність, надійність, низьку енергоємність і забезпечувати високу якість приготування пластичних, жорстких і наджорстких бетонних сумішей. Для ефективної й надійної роботи пропонованих бетонозмішувачів примусової дії необхідно точно вибрати раціональні параметри перемішуючих робочих органів, що створюють при перемішуванні нові ефекти у вигляді активної циркуляції й віброактивації бетонних сумішей, а також обґрунтувати раціональні швидкісні режими та режими віброактивації суміші в процесі її перемішування. Метою даних досліджень є розробка нової конструкції енергозберігаючого бетонозмішувача з осцилюючими коливаннями. Описано конструкцію й принцип дії вібромеханічного бетонозмішувача примусової дії, забезпеченого перемішуючим робочим органом у вигляді лопатевого вала й вібраційним пристроєм, генеруючим осцилюючі коливання змішувального барабана. На лопатевому валу бетонозмішувача за допомогою стійок закріплені центральні й периферійні лопатки, які утворюють переривчасті гвинтові лінії для переміщення суміші у взаємно протилежних напрямках: по периферії змішувального барабана й в його центральній частині. На змішувальному барабані, встановленому на пружних амортизаторах, змонтовано вібровозбуджувач крутильних коливань, що генерує осцилюючі коливання змішувального барабана відносно осі обертання лопатевого вала. Складено рівняння руху та визначено закони осцилюючих (крутильних) коливань змішувального барабана на холостому ходу й у робочому режимі приготування бетонної суміші, що дозволяють обґрунтувати основні параметри бетонозмішувача та технологічні режими вібраційної обробки суміші в процесі її приготування, знайти потужність електроприводу. Використання запропонованого бетонозмішувача дозволяє практично удвічі знизити встановлену потужність електроприводу й утричі зменшити енергоємність процесу приготування бетонних сумішей.
Ключові слова: змішувач, лопатки, бетонні суміші, осцилюючі коливання.