Ю. В. Ромашихін

УДК 581. 5. 015
С. 25-32
Мова Укр.
Бібл. 24 назв.

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Д. Й. Родькін, Ю. В. Ромашихін, М. А. Руденко
Асинхронні двигуни широко застосовуються в різних галузях промисловості. Унаслідок різних причин асинхронні двигуни виходять із ладу й надходять у ремонт. У результаті проведення ремонтних операцій відбувається зміна електромагнітних параметрів асинхронних двигунів, які є необхідними для оцінки втрат енергії, робочих і пускових характеристик, визначення післяремонтного паспорта електричної машини. У даний час існує велика кількість методів визначення параметрів асинхронних двигунів. Для існуючих методів їх оцінювання були виділені об’єднуючі ознаки, на підставі яких проведено розподіл методів на окремі групи. Аналіз методів визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів дозволив виділити їх основні недоліки: складність реалізації, низьку точність, необхідність повного або часткового розбирання двигунів, тому потрібен метод, який дозволяв би з необхідною точністю ідентифікувати електромагнітні параметри асинхронних
двигунів.
Ключові слова: асинхронні двигуни, визначення параметрів, витіснення струму.

Н. А. Руденко, Ю. В. Ромашихин, А. Г. Волочай

Анализ исследований по определению электромагнитных параметров асинхронных двигателей с учетом особенностей пусковых режимов

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 144–145.

Проведен анализ существующих методов определения ЭМП АД с учетом вытеснения тока в роторе в пусковых и рабочих режимах работы. Показано, что переходные процессы во время пуска требуют уточнения методики расчета параметров схем замещения для двигателей как общепромышленного исполнения, так и для АД с повышенным пусковым моментом.