Юхименко М. Ю.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 42-48
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

СИНТЕЗ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІМПУЛЬСНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ЗМІННОЇ НАПРУГИ НА БАЗІ АНАЛІЗУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Юхименко М. Ю.
Розглянуто проблеми синтезу систем управління імпульсними напівпровідниковими перетворювачами змінної напруги. Запропоновано підхід до побудови систем управління, що ґрунтується на врахуванні параметрів енергетичних процесів у силовій частині перетворювача. Як вхідні параметри системи управління пропонується використання значень струмів і напруг, що дає повну картину процесів споживання, накопичення й віддачі енергії. Виконано математичний опис процесу перетворення енергії для знижуючого перетворювача змінної напруги. Розглянуто особливості сталого режиму імпульсних перетворювачів при синусоїдальній вхідній напрузі, визначення величини вихідної напруги й амплітуди високочастотних гармонік, а також застосування імпульсних перетворювачів залежно від характеру навантаження. Для оцінки ефективності запропонованої методики було виконано імітаційне моделювання однофазного перетворювача.
Ключові слова: енергетичні процеси, система управління перетворювачем, електропривод змінного струму, широтно-імпульсний перетворювач.