Заболотний А. П.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.316.11

С.    484-485

Мова  Рос.

Бібл.2 назв.

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ВИБОРУ КОЕФІЦІЄНТА КОНТРАСТНОСТІ РЕЛЬЄФУ ПОТЕНЦІЙНОЇ ПОВЕРХНІ ПРИ СИНТЕЗІ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ЦЕХОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

А. П. Заболотний, В. С. Мамбаєва, Д. В. Федоша

Розглянуто вплив коефіцієнта контрастності рельєфу потенційної поверхні, який ураховує очікувані втрати електричної енергії, на визначення оптимальної кількості джерел живлення й організацію для них угруповання приймачів електроенергії з урахуванням мінімізації втрат електроенергії.

Ключові слова: електричні мережі, проектування, оптимізація, потенціальна поверхня.