Зачепа Ю. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.332-523
С. 147-152
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇЇ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

Ю. В. Зачепа, І. С. Конох
Виконано розрахунок параметрів і запропоновано структуру адаптивної системи стабілізації вихідної напруги асинхронного генератора за мінімумом квадрата похибки регулювання за каналом збурення. Робота здійснюється за принципом зонного керування. Проведено вибір обладнання й представлено технічне рішення щодо реалізації запропонованої системи стабілізації напруги асинхронного генератора.
Ключові слова: асинхронний генератор, система автоматичного регулювання.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.332
С. 51-60
Мова Рос.
Бібл. 12 назв.

АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА З ЄМНІСНИМ САМОЗБУДЖЕННЯМ

Ю. В. Зачепа
Приведено уточнений метод розрахунку статичних характеристик асинхронного генератора під час роботи на динамічне активно-індуктивне навантаження з урахуванням зміни частоти генерованої напруги. Встановлено, що неврахування зміни частоти напруги у функції навантаження для генераторів малої потужності призводить до значних похибок при визначенні меж стійкої роботи. На основі експериментальних досліджень доведено адекватність запропонованого методу.
Ключові слова: автономний асинхронний генератор, конденсаторна батарея, двигунне навантаження, зовнішня характеристика.

УДК 621.313.332.012
№ держреєстрації 0113U001190

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ В УМОВАХ АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА БАЗІ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА З САМОЗБУДЖЕННЯМ

Д.Й. Родькін, Ю.В. Зачепа, В.В. Ченчевой
Звіт з НДР: 51 с., 18 рис., 6 табл., 30 джерел.
Об’єкт досліджень: процеси перетворення енергії в автономних системах електроживлення з генераторними установками на базі електричних машин змінного струму.
Мета дослідження: підвищення ефективності застосування автономних генеруючих установок на базі асинхронних генераторів з конденсаторним збудженням при живленні споживачів співставної потужності.
Метод дослідження: розробка теоретичних положень, аналіз варіантів та побудова систем керованого пуску асинхронного двигуна, проведення експериментальних досліджень на математичних та на фізичних моделях.
Теоретично обґрунтована можливість підвищення енергоефективності роботи автономних генеруючи установок на базі асинхронного генератора з ємнісним збудженням для живлення промислових і комунальних об’єктів. Розглянуто принципи побудови систем автономного енергопостачання на базі асинхронного генератора та особливості пуску асинхронних двигунів, як найбільш розповсюджених перетворювачів електричної енергії в механічну роботу. Проведено дослідження на математичних та фізичних моделях процесів пуску асинхронних двигунів. Запропоновано спосіб та розроблено пристрій «сприятливого» пуску асинхронних двигунів з живленням від автономного асинхронного генератора.
Результати роботи можуть бути використані на промислових, сільськогосподарських і комунальних об’єктах.
АВТОНОМНА СИСТЕМА електропостачання, асинхронний генератор, ПУСКОВА СИСТЕМА, АСИНХРОННИЙ ДВИГУН
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.